Home Diensten Over Contact Default

Bij vrijwel alles wat wij mensen doen spelen psychosociale factoren een belangrijke rol. Psychosociale hulverlening is een laagdrempelige manier van professionele hulpverlening om problemen met een psychologische of sociale achtergrond aan te pakken.

Op het gebied van psychosociale hulpverlening werkt Spring voornamelijk met technieken vanuit NLP en hypnose.

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en helpt je te ontdekken wie je bent en hoe je in elkaar zit. Met behulp van diverse technieken gebaseerd op het bereiken van een gewenste mind set (neuro programmering) door middel van specifiek taalgebruik (linguïstisch) kun je de minder constructieve aspecten van jezelf aanpakken en zo de kwaliteit van je leven verbeteren. NLP leert je beter en respectvoller te communiceren, hoe om te gaan met jezelf en met anderen. Je ontdekt wat je wilt en wat je nodig hebt om je goed te voelen en je doelen te bereiken. Je wordt in staat gesteld je lichaam beter te beheersen en zo fysieke en psychische problemen aan te pakken.

Hypnose is een techniek om gewenste veranderingen definitief te laten plaatsvinden teneinde de gezondheid op een natuurlijke wijze te verbeteren en te zorgen voor optimale prestaties tijdens werk, sport en dagelijkse bezigheden. Met hypnose wordt een fysieke en mentale ontspanning ervaren en biedt het een uitkomst in velerlei situaties waarbij stress en psychische druk als hinderlijk ervaren worden. Daarom wordt hypnose ook steeds vaker toegepast in de medische wereld en in de topsport voor onder meer pijnbestrijding (bijvoorbeeld operatieve ingrepen zonder schadelijke narcose).

Spring therapie is gespecialiseerd in:

  • - Stoppen met roken
  • - Relatieproblemen
  • - Opvoedingsproblemen
  • - Communicatie problemen
  • - Omgaan met conflicten
  • - Het opbouwen van zelfvertrouwen
  • - Het omgaan met spanningen/ stress
  • - Traumaverwerking